Info

V prípade potreby získania informácií o škodovej udalosti poprosíme kontaktovať spoločnosť OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A. na kontaktnom čísle: 0850 888 100